2019. március 20, szerda   Klaudia

Rólunk

Feltöltve: 2013. Június 26. 11:53:10

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének, a Katolikus Karitásznak– Caritas Hungarica az intézménye.

A RÉV mozaikszó R=remény, É=élet, V=változás, de jelentheti a “révbe” érést is. Szimbólumunk az örvényből kinyúló kéz, mely a jelenlévő segítséget jelképezi.

A Magyar Karitász a Német Karitász támogatásával 1993-tól építette ki a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat hálózatát. Nyolc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat jött létre az országban a 2000. év végére az alábbi városokban: Budapest, Szombathely, Székesfehérvár, Eger, Szekszárd, Debrecen, Győr, Kecskemét.

E szolgálatok a német pszichoszociális tanácsadók hálózatának adaptálásával alakultak ki. A konkrét tevékenység középpontjában nem egy megszokott orvosi koncepció, hanem a keresztény eszmeiségen nyugvó, ugyanakkor szakmailag igényes mentálhigiénés gondolkodás áll.

 

A szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1999. szeptember 15-én kezdte meg működését, mint Tolna megye egyetlen ambuláns szenvedélybeteg- ellátó intézménye.

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, drog-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik alacsonyküszöbű, részleges nappali, pszichoszociális szakellátására vállalkozik.

Célunk a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérése, a motiváció felkeltése, az életmód, életvitel váltásának ösztönzése, a változás elindítása és segítése, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése.

A szenvedélybetegek pszichoszociális ellátását multidiszciplináris team-ben végezzük.

A főállású munkatársak száma 8 fő, részmunkaidőben 3 fő dolgozik. Önkéntes munkát 5-6 fő végez, elsősorban főiskolai hallgatók.

A multidiszciplináris team tagjai:

Teljes munkaidőben:

 • 1 fő intézményvezető - szociális munkás, pszichodráma asszisztens (addiktológiai konzultáns, családterapeuta végzettség megszerzése folyamatban),
 • 5 fő tanácsadó- szociális munkás, szociálpolitikus
 • 1 fő pályázati és prevenciós koordinátor
 • 1 fő adminisztrátor.

Részmunkaidőben:

 • 1 fő klinikai szakpszichológus             (heti 3 óra)
 • 1 fő pszichiáter szakorvos                  (heti 3 óra)

A szakmai munkát egyéni szupervízió segíti. (havi 4 óra)

Szakmai munkánkban a következő elvek érvényesülnek:

 • Alacsonyküszöbűség (minél több érintettet, minimális feltételek mellett ellátó)
 • Többféle elméleti megközelítés (szociális tanuláselmélet, rendszer-szemlélet, stb.)
 • A motivációt kihívásnak tekintő

A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester :

 • Valóban meg akarsz gyógyulni?
 • Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna?
 • Persze a legtöbb ember azt teszi.
 • Ugyan miért?
 • Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért.”

(Anthony De Mello)

A szolgálat tárgyi feltételei

A szolgálat a Munkácsy u. 7/A. számú ingatlanban fogadja a segítséget kérő személyeket. Ezen ingatlant az Alapítvány 1999. július 1. napjától kezdődő hatállyal 30 évre szóló ingyenes és kizárólagos használatba kapta a helyi Plébánia Hivataltól.

A karitász alapítvány és a szolgálat közösen használja az ingatlant. Az alapterület megosztása a tetőtér beépítés óta kb. 25 % a szegénygondozás, melyet az alapítvány önkéntesei látnak el, és 75 % alapterületen folyik a szenvedélybeteg ellátás. A szolgálat külön bejárattal rendelkezik, az udvarról nyílik.

A kertes családi házból kialakított szolgálat a belvárostól pár száz méterrel található, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.

 Nincs portás, ezért az anonimitás biztosított. A belső kialakítás lehetővé teszi a be-és kiléptetést oly módon, hogy a nem kívánt váratlan találkozások elkerülhetők legyenek.

Nyitva tartás:

A RÉV napi 8 órában, hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 17.00-ig, pénteken 8.30.-tól 14.00-ig tart nyitva. Hétfőn esetmegbeszélő team-et, szupervíziót, munkaértekezletet tartunk, ezért a hét első munkanapján elsősorban a krízisben lévő egyéneket fogadjuk.

Térítés: a RÉV Szolgálat minden alapszolgáltatása ingyenes.

Az intézmény feladatai, szolgáltatásai:

A prevenció mindhárom színterén szolgálatunk jelen van.

1.     Segítségnyújtás telefonon (információk, tanácsadás, krízisintervenció).

2.     Szociális munka (információk átadása, segítőbeszélgetés, egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka).

3.     Családkonzultáció.

4.     Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (6 hónapos elterelés).

5.     Csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és terápiás csoportok).

6.     Orvosi konzultáció.

7.     Pszichológiai tanácsadás.

8.     Pasztorál- konzultáció.

9.     Drogprevenciós csoportfoglalkozások (diákok, szülők, és egyéb csoportok, közösségek részére).

10.   Szociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés.

11.   Önkéntes segítők alkalmazása. 

12.   Hálózati munka (sikeres ellátás feltétele az egészségügyi, szociális és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás).

13.   Drogprevenciós képzés pedagógusok és más segítő foglalkozásúak számára.

A RÉV Szolgálat értékei:

 • Biztosítja az anonimitást,
 • A kliens megvallhatja hitét,
 • Az ellátás ingyenes,
 • Nem feltétel az absztinencia,
 • Orvosi beutaló, TB kártya személyi igazolvány nem szükséges,
 • A részvétel önkéntes,
 • A család, és a környezet erőforrásaira épít (rendszerszemléletű),
 • Multidiszciplináris team-ben dolgozik,
 • Önkénteseket alkalmaz,
 • Tevékenységét különböző csoportok működésével (alkoholbetegek önsegítő csoportja, börtön csoport, állami gondozottak csoportja, hozzátartozói csoport) valósítja meg,
 • Képzéseket szervez pedagógusoknak, kortárs-segítőknek, kiadványokat készít, valamint gyakorlati terephelyként működik a helyi szociális munkás képzésben,
 • Szorosan együttműködik más segítő intézményekkel, jelentős feladatot lát el a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban. 
Virtuális séta »
 
Látogatók száma
összes:684 085
napi:524
online:5
Utolsó módosítás
2019.03.20. 10:02
 
Hol is vagyunk? »